Tak ako každý rok patril október kongresu Medzinárodnej komisie horskej záchrany ICAR, tentokrát sa konal v talianskom Toblachu. Vďaka úzkej spolupráci sa konferencie zúčastnili zástupcovia dobrovoľných záchranárov Horskej služby a Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru.

Počas workshopov si záchranári vymenili skúsenosti vo všetkých piatich hlavných vetvách, teda v pozemnej záchrane, leteckej záchrane, záchrane v lavínach, kynologickej a medickej skupine.

V pozemnej záchrane sa preberali témy budovania stanovíšť, najlepších praktík pre skoby, borháky, nity a nové trendy v týchto oblastiach,. budovanie a ekvalizácia stanovíšť, záťažové testy. V leteckej záchrane dominovala ukážka záchrany z podvesu dĺžky 110 metrov.

Categories: Aktuality